Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Henrik Meilby

Henrik Meilby er leder af arbejdspakke 2 og professor og sektionsleder af Sektion for Miljø og Naturressourcer ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Han har bl.a. forsket i træers vækst og udvikling, samspillet mellem lokalsamfund og naturressourcer samt måling og overvågning af bæredygtigheden af lokal skovforvaltning, herunder socioøkonomiske undersøgelser.

Læs om Henrik Meilbys forskning

Lars Vesterdal

Lars Vesterdal er professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning med speciale i ‘Forest Ecosystem Processes and Soil Carbon’. Han har siden 1993 arbejdet med mineralisering af næringsstoffer og omsætning af organisk stof i skovøkosystemer med forskellige træarter. I de seneste år har fokus særligt været på kulstoflagring i skovjorde og skovtræer ved ændret skovdyrkning.

Læs om Lars Vesterdals forskning

Rasmus Halfdan Jørgensen

Rasmus Halfdan Jørgensen er studieadjunkt ved Skovskolen, Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Han har en Ph.d. i planteøkologi og underviser bl.a. i botanik, landskabsdannelse, jordbundslære, skovøkologi, skovdyrkning, træteknologi, skovhavedyrkning og grønt entreprenørskab.

"Det er spændende og vigtigt at undersøge de økologiske potentialer ved at integrere træer i landbrugslandskabet".

Læs om Rasmus H. Jørgensens forskning
Rasmus

Anders Tærø Nielsen

Anders Tærø Nielsen er PostDoc ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Han har en Ph.d. i forest biomass for climate change mitigation og har bl.a. arbejdet med optimering af skovudnyttelse med hovedvægt på klimaændringer og modellering af kulstoflagring i ved.

Læs om Anders Tærø Nielsens forskning
Luk (Esc)