Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)

Projektet Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST) gennemføres 1. juli 2020 – 30. juni 2024 i samarbejde med de økologiske bedrifter Nyborggaard, Ellinglund, Sommerbjerg og Forum Østergaard; Them Andelsmejeri; Skovdyrkerne; Center for Frilandsdyr K/S; Sinatur Hotel og Konference; Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark; et system, hvor vedplanter dyrkes i kombination med landbrugsproduktion på det samme areal for at sikre en mere bæredygtig produktion. Projektet udvikler, etablerer og demonstrerer skovlandbrugssystemer på planteavls- og mælkeproduktionsbedrifter og dokumenterer effekter af skovlandbrugsdrift på kulstoflagring, kvælstofudvaskning, øvrige afgrøder og husdyrs foderværdi og velfærd. Samtidig modellerer projektet effekterne af at udbrede skovlandbrugsdrift i større skala og belyser forretningspotentialet i skovlandbrug.

 

Læs mere om projektets baggrund og formål.