Dyrkningsvejledning for blomme

Blommetræer kan blive op til 10 meter høje, afhængigt af sort, pasning og beskæring. De lever typisk omkring 20 år som produktionstræer. Træerne giver frugter, der kan bruges friske eller forarbejdede. Der findes forskellige sorter, der alle har deres fordele og ulemper. Det kan derfor være en god idé at spørge en professionel til råds inden plantning.

Plantning

To-årige velforgrenede sættetræer plantes sen vinter eller tidligt forår. Alternativt kan der podes. I plantager plantes der med ca. 1 x 3,75 m planteafstand. Blommer trives godt i lidt sandet jord med lav pH (5-6). Fuld sol er ideel for frugtproduktion. Træerne skal gerne stå et sted, hvor der hovedsageligt er læ.

Vedligehold og høst

Bør renholdes for ukrudt de første ca. tre år. Kan espalieres og formes ved plantning og senere beskæres. Grenudtynding bør foretages for ideel frugtsætning. Bladprøver bør analyseres jævnligt for næringsstofsituation. Et bunddække af græs, kløver eller urter kan med fordel sås efter etablering, for at garantere tilstrækkeligt med kalium og magnesium til træerne. Frugt fra træet kan typisk høstes to til fire år efter plantning af toårige sættetræer. Blomme kan forventes årligt at give ca. 15 kg frugt pr. træ. Insektbestøves og skal krydsbestøves mellem sorter, hvorfor det er vigtigt at udvælge den rette kombination af sorter for at garantere frugtsætning.

Skadevoldere

Bør indhegnes haresikkert de første 3-4 år. Desuden kan træerne angribes af frugttræskræft, meldug, monilia og blommegalmider.