Dyrkningsvejledning for humle

Humle er en flerårig slyngende urt, der kan blive op til ni meter høj. Den kultiverede humle er udelukkende hunkøn, idet humlehøsten består af hunplantes blomster, kaldet humleknopper. Humle anvendes til ølbrygning.

Plantning

Stiklinger med to til fem blade plantes med en afstand på 1,2 x 2 meter i et system (f.eks. espalier), som kan bære planterne, når rankerne kravler op i højden. Humle har en stor vækst og foretrækker humusrig og velgødet jord. Det bedste resultat opnås ved plantning på arealer med gode læforhold og i fuld sol.

Vedligehold og høst

Humle er følsom overfor konkurrence fra ukrudt. Optimal vækst sikres bedst ved at holde jorden ren omkring planten (minimum en m2 per plante). Hvor jorden ikke kan holdes ren, kan der med fordel dyrkes grøngødning, f.eks. kløver. Bestøvning undgås så vidt muligt, idet frøene forringer både udbyttet og kvaliteten af humleknopperne. Høst kan finde sted fra slut august og en måned frem afhængig af sort og vejrforhold. Afhængig af sort kan der høstes op til 0,8 kg humleknopper per plante. Gennemsnittet er dog betydeligt lavere.

Skadevoldere

Humle kan angribes af en række skadevoldere, herunder spindemider, lus og skimmel.