Dyrkningsvejledning for hvid morbær

Morbærtræer bliver op til 20 meter høje, men kan let beskæres så de passer til systemet. Morbær gror hurtigt og kan blive over 100 år gamle, men bliver oftest kun 25-50 år i dyrkningssystemer. Træerne producerer både næringsrigt løv velegnet til husdyrfoder og frugter til konsum.

Plantning

Kan enten frøplantes eller podes og bør plantes mellem maj og september med en planteafstand på 3 x 1 meter. Træerne er meget fleksible, men fortrækker fugtig og veldrænet lerjord med en pH mellem fem og syv. Foretrækker fuld sol, men kan også gro i delvis skygge. Selve træet er resistent over for både vind og kulde, men frugt- og biomasseproduktion er bedst i mildt klima i læ for hård vind.

Produktion og høst

Sætter lave grene og kan med fordel opstammes et par meter for at gøre vedligehold og høst lettere og for at give plads til andre afgrøder eller husdyr under. Frugtsætning begynder efter nogle år og kan efter ca. 20 år give op mod 300 kg frugt/træ. Træet reagerer godt på styning, og der kan med fordel høstes foder flere gange på en vækstsæson, når træet er veletableret. Kan være både et- og tvekønnet og kan skifte køn over tid, så flere træer bør plantes tæt på hinanden, gerne af forskellige sorter for at sikre frugthøst. Vindbestøves.

Skadevoldere

Kan blandt andet rammes af bladrust, meldug og bladplet.