Dyrkningsvejledning for hyld

Hyld er en busk eller et træ på op til otte meter, afhængigt af beskæring. Blomster og bær kan bruges til produktion af saft, marmelade og andre produkter.

Plantning

Stiklinger, der tages i maj/juni, kan udplantes på ukrudtsfri jord fra september-november med en plante- og rækkeafstand på henholdsvis 2 - 2,5 og 3,5 - 5 m. Det øverste knopsæt på stiklingen skal være dækket af mindst ti cm jord. Hyld er meget fleksibel, men trives bedst på næringsrig jord med pH over seks. Er moderat hårdfør mod vind og frost, men bør plantes i læ ved meget vineksponering. Hyld er skyggetålende, men kræver lys for blomstring og frugtsætning.

Vedligehold og høst

For at give hylden mest mulig energi til at vokse, bør blomsterskærmene klippes af snarest muligt de første år. Følgende år kan hylden beskæres efter ønsket funktion i systemet. Hylden blomstrer juni-juli, og da den er fremmedbestøver, opnås det bedste resultat ved at have mindst to sorter i plantagen. Frugterne kan høstes fra slutningen af august til starten af oktober. Høstudbyttet af blomsterskærme og hyldebær i en færdigudviklet plantage er henholdsvis tre til fire tons/ha og 20-25 tons /ha.

Skadevoldere

Både stiklinger og etablerede planter kan angribes af spindemider og lus. Angrebne plantedele bør fjernes og brændes omgående. Angreb af gul lav forebygges gennem årlig fornyelse. Hyldebær ædes af de fleste bærædende fugle.