Dyrkningsvejledning for kirsebær

Kirsebær er en slægt af træer eller buske bestående af 150 arter. Surkirsebær og fuglekirsebær (herunder sødkirsebær) er de arter, der typisk forbindes med kirsebær. Særligt fuglekirsebær er velegnet til skovlandbrug. En kirsebærplantage har en levetid på op til 20 år. Kirsebær kan anvendes i madlavningen bl.a. til grød, saft og syltning.

Plantning

Et eller toårs kirsebærtræer plantes med en planteafstand på 4 x 6 meter. Trives bedst på veldrænede arealer, gerne med mulighed for vanding. Bør ikke plantes, hvor der er risiko for nattefrost i blomstringstiden – normalt medio maj. Udviklings bedst under gode læforhold.

Vedligehold og høst

På nyetablerede træer skal sidegrenene på den nederste meter klippes af, dvs. opstammes. Opstamningen skal ske af hensyn til rystemaskinen ved høst samt for at mindske indgangspunkter for svampesygdomme. I etablerede plantager er det nødvendigt at beskære regelmæssigt, f.eks. i form af sideklipning. Høst fra træerne kan finde sted fra de er 4-5 år gamle, typisk i begyndelsen af august.

Skadevoldere

For at undgå skader fra harer og råvildt bør nyplantede arealer indhegnes. Desuden kan træerne angribes af kirsebærbladpletsyge, kirsebærmøl, kirsebærsnudebillen samt bladlus.