Dyrkningsvejledning for poppel 

Poppel er et langt rankt træ, som kan blive 20-30 m højt. Ved biomasseproduktion i kort omdrift kan det forventes, at poppeltræerne leverer et højt udbytte i mindst 12 år.

Plantning

Stiklinger på 22 cm plantes, så to til fire cm stikker over jorden, eller stiklinger på 45 cm plantes, så 15 cm stikker over jorden. Stiklinger kan plantes mellem april og juni. Poppel kan også plantes i efteråret som barrodsplanter. Skal området udelukkende bestå af poppel anbefales 0,5 x 3,0 meters planteafstand. Poppel kan dyrkes på de fleste jordbundstyper, men sorten skal passe til jordtypen. Tåler ikke vandlidende jord.

Vedligehold og høst

Er følsom over for konkurrence fra ukrudt i etableringsfasen. I anden vækstsæson bør der harves mellem rækkerne en til to gange om foråret. Herefter er poplerne vedligeholdelsesfrie. Ved poppel i kort omdrift kan der høstes hvert andet eller tredje år, typisk i perioden november til marts. Et udbytte på otte til 12 tons tørstof pr. ha pr år kan forventes.

Skadevoldere

Rust er en vigtig skadevolder på poppel, og der bør derfor anvendes resistente sorter. Det anbefales at hegne arealet de første år efter plantning for at beskytte træerne mod vildt. Flere insekter lever af træerne, men vil normalt ikke skabe problemer.