Dyrkningsvejledning for slåen

Slåen er en busk eller et træ på op til fem meter afhængigt at beskæring. Slåen kan blive op til 100 år gammel og producerer små frugter, der kan bruges til produktion af saft, snaps og andre produkter.

Plantning

Der plantes enten forspirede frø eller rodskud i september til november på to til tre meters afstand. Foretrækker fugtig, veldrænet og kalkrig jord, tåler ikke lav pH. Trives bedst i fuld sol eller delvis skygge og er robust overfor vind og kulde.

Vedligehold og høst

Blomsterne er tvekønnede og insektbestøves. Slåen danner mange rodskud og danner med tiden et tæt buskads hvis beskæring udføres efter ønsket funktion i systemet. Slåen kan høstes i oktober-november allerede to til tre år efter plantning.

Skadevoldere

Er sårbar overfor svampeangreb.