Dyrkningsvejledning for solbær 

Solbær er en busk, der kan blive op til to meter høj, og som har en levetid på ca. ti år. Bærrene kan bl.a. anvendes til gelé, marmelade, sorbet og saft.

Plantning

Det er bedst at plante etårsbuske i oktober eller november med en rækkeafstand på 0,5 x 3,75 m. Buskene skal plantes så dybt, at forgreningspunktet er fem cm under jordoverfladen. Kan dyrkes på de fleste arealer, som er veldrænede, men JB fire til seks foretrækkes. Bør ikke dyrkes, hvor der forekommer nattefrost sent om foråret.

Vedligehold og høst

Solbærbuske kan høstes to år efter plantning fra sidste uge i juli til midt august, med et gennemsnitligt udbytte på seks til syv tons pr. ha. Beskæres ikke de første år efter plantning, herefter klippes et par af de ældste grene hvert år. Beskæringen kan evt. udføres med en sidestillet klipper.

Skadevoldere

Hindbær kan angribes af forskellige svampearter, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på sorternes modtagelighed. Det skadedyr, der kan gøre størst skade, er solbærknopgalmider, som desuden er smittebærere af virussygdommen ribbesvind. Angrebne buske bør straks fjernes og destrueres.