Dyrkningsvejledning for stikkelsbær 

Stikkelsbær er en busk på op til halvanden meter. I et produktionssystem lever den typisk 10-15 år. Stikkelsbærrene kan anvendes både umodne og modne i madlavning. De umodne bær kan bl.a. bruges i kompot, grød og kage, mens de modne bær kan anvendes rå som topping på varme retter eller i salater.

Plantning

Det anbefales at plante etårs stikkelsbærbuske i oktober eller november, men forårsplantning er også en mulighed. Buskene plantes med en rækkeafstand på 0,5 x 3,75 m og med forgreningspunktet mindst fem cm under jordoverfladen. Trives bedst på en muldet, ikke for svær jord og bør kun dyrkes på veldrænede arealer med gode læforhold.

Vedligehold og høst

Stikkelsbærbuske kan høstes tre til fire år efter plantning, pg et gennemsnitligt udbytte på 8-12 tons per ha kan forventes. Foryngelsesbeskæring bør finde sted efter tre til fire års bærhøst ved hvert år at fjerne nogle få grene helt nede ved jorden.

Skadevoldere

Stikkelsdræber, som angriber blade, stængler og bær, er den alvorligste sygdom i stikkelsbær. Kan dog forbygges ved at anvende resistente sorter, f.eks. Green Willow og Hönnings Früheste. Stikkelsbærbladhvepselarver kan optræde i så store mængder, at alle blade på buskene er næsten ædt, allerede inden bærrene er modne.