Dyrkningsvejledning for energipil (Salix viminalis kloner) og hvidpil (Salix alba)

Piletræer vokser hurtigt og kan blive op til 25 meter høje, alt efter arten. I en biomasseproduktion bliver piletræer typisk omkring 20 år gamle. Piletræer kan bruges til husdyrfoder eller bioenergi. Der findes et utal af traditionelle pilesorter og nyere kloner designet til produktion af biomasse. Det anbefales at undersøge mulighederne alt efter, hvad pilen skal bruges til.

Plantning

Stiklinger på 40 cm plantes med 20 cm over og 20 cm under jorden. Stiklinger plantes mellem april og juni. Pil kan også plantes i efteråret som barrodsplanter. Hvis området skal bestå udelukkende af pil, anbefales 12.000 træer/ha med 0,75 x 1,5 meters planteafstand. Plantes forskellige sorter bør dette gøres i blokke for at minimere konkurrence. Træerne er meget fleksible og robuste, men foretrækker næringsholdig og pH neutral jord med stabil vandtilførsel eller højt grundvandsspejl. Har brug for fuld sol og er robust overfor både vind og kulde.

Vedligehold og høst

Er følsom overfor konkurrence fra ukrudt i etableringsfasen. Der kan med fordel plantes kløver som bunddække, når pilen er 1 meter høj for at sikre tilstrækkeligt tilførsel af kvælstof. Pil kan stynes årligt efter den tredje vækstsæson. Mængden af biomasse og næringsindhold varierer meget med høsttidspunkt og frekvens. Under optimale forhold giver energisorterne 0,8 kg foderegnet tørstof pr. træ årligt, mens hvidpil giver lidt mindre. De kønnede blomster insektbestøves. Gamle sorter kan frøformere og brede sig uønsket hvorimod nyere sorter kun kan formeres via stiklinger.

Skadevoldere

Det anbefales at beskytte træerne de første år mod vildt. Rust og pilebladbille kan skabe problemer for piletræer.