Dyrkningsvejledning for hindbær

Hindbær er en halvbusk med oprette 100-150 cm høje skud. En hindbær beplantning har en levetid på syv til ti år. Bærerne kan enten spises friske eller anvendes i bl.a. bagværk, smoothies og marmelade.

Plantning

Det er bedst at plante barrodsplanter om efteråret, men hvis det er muligt at vande, kan de også plantes i foråret. Plantningen kan finde sted på flad mark eller på hvælvede kamme, der er hævet 10 - 30 cm over jordoverfladen. Rækkeafstanden bør være 0,5 x 2,5-4,0 m, afhængigt af maskinanvendelse. Hindbær er alsidig, men kræver dog veldrænet jord. Der bør plantes i nord-syd-vendte rækker for at få sol på begge sider af rækkerne. Læ øger udbyttet og fremmer tidligheden.

Vedligehold og høst

Hindbær skal opbindes til tråde spændt ud på stolper, f.eks. ved Gjerde-metoden hvor nye og gamle skud adskilles. En vellykket hindbærplantage kræver beskæring. Efter høst skæres skud, som har båret frugt, af helt nede ved jorden. Der kan høstes bær fra buskene året efter plantning. Sommerhindbær kan plukkes to til tre gange om ugen fra juni-juli, mens efterårshindbær modnes i august og kan plukkes til frosten kommer. Udbyttet kan forventes at ligge mellem fem og 15 tons pr. ha. alt efter vejrforhold, sort og produktionssystem.

Skadevoldere

Hindbær kan rammes af en række svampesygdomme, herunder hindbærstængelsyge. Sygdommen viser sig ved visne blade og døde skud. Gnaveskader i unge knopper og blade kan skyldes hindbærbillen, hvis larver kan gøre bærrene uegnet til konsum.