Dyrkningsvejledning for pære 

Pæretræer er oftest relativt små, alt efter sort, pasning og beskæring. Produktionstræer har en levetid på omkring 15 år og giver frugter, der kan bruges friske eller forarbejdede. Der er et væld af forskellige sorter, der alle har deres fordele og ulemper. Det kan derfor være en god idé at spørge en professionel til råds inden plantning.

Plantning

To-årige velforgrenede sættetræer plantes sent om vinteren eller tidligt om foråret. Alternativt kan der podes. I plantager plantes der med ca. 1 x 3,75 m planteafstand. Pærer foretrækker næringsrig og veldrænet jord med neutral pH-værdi. Fuld sol er ideel for frugtproduktion. Træerne skal gerne plantes et sted, der er læ for vinden.

Vedligehold og høst

Bør renholdes for ukrudt de første ca. tre år. Kan espalieres og formes ved plantning og senere beskæres. Grenudtynding bør foretages for ideel frugtsætning. Bladprøver bør analyseres jævnligt for næringsstofsituation. Et bunddække af græs, kløver eller urter kan med fordel sås efter etablering for at garantere tilstrækkelig tilførsel af kalium og magnesium til træerne. Frugt fra træerne kan typisk høstes to til fire efter plantning af toårige sættetræer. Et årligt høstudbytte på syv kg frugt pr. træ kan forventes. Insektbestøves og skal krydsbestøves mellem sorter, hvorfor det er vigtigt at udvælge den rette kombination af sorter for at garantere frugtsætning.

Skadevoldere

Bør indhegnes haresikkert de første tre til fire år. Desuden kan træerne angribes af frugttræskræft, meldug, monilia og pæregalmyg.