Dyrkningsvejledning for ribs 

Ribs er en løvfældende busk, der kan blive op til to meter høj. En ribsbeplantning har en levetid på 12-20 år. Ribsbær indeholder store mængder pektin, hvilket gør dem særligt egnet til gelé og syltning.

Plantning

Det er bedst at plante i oktober eller november, men forårsplantning er også en mulighed. Planteafstanden bør være 0,5 x 3,85 meter, og forgreningspunktet skal være mindst fem cm under jordoverfladen. Ribs kan dyrkes på de fleste jordtyper, som dog skal være veldrænede. Bør ikke dyrkes i områder, hvor der forekommer nattefrost sent om foråret. Gode læforhold er med til at sikre en effektiv etablering samt en god bibestøvning.

Vedligehold og høst

Høst fra ribsbuskene kan begynde tre år efter plantning, hvor et gennemsnitligt udbytte på 8-12 tons pr. ha kan forventes. Buskene skal beskæres, så der kan komme lys og luft ind i centrum af planten. De ældste skud fjernes først, f.eks. i forbindelse med plukning.

Skadevoldere

Ribs bliver sjældent angrebet af sygdomme og skadedyr. Det er dog vigtigt at holde øje med, om planten angribes af bladlus og meldug. Solsorte elsker ribs, og det kan derfor være en fordel at dække buskene med net.