Dyrkningsvejledning for surbær

Surbær er en busk, som kan blive op til to meter høj. Den lever typisk 20 år i produktionssystemer. Bærrene kan blandt andet anvendes i juicer, smoothies og marmelade samt til vin og snaps. Betegnes som superfood grundet højt indhold af antioxidanter og vitaminer.

Plantning

To til tre år gamle surbærbuske plantes i efteråret med en planteafstand på 0,6 x 4,0 meter. Er det mulighed for vanding, kan plantning også ske i foråret. Buskene er alsidige og kan vokse i al salgs jord. Kan vokse i fuld sol eller delvis skygge og foretrækker en let sur til neutral jord.

Vedligehold og høst

Bør renholdes for ukrudt særligt de første tre år. Et mindre bærudbytte kan forventes to år efter plantning, og efter fem år vil der kunne høstes op til 11 tons bær per ha. Bærrene modnes og høstes omkring september. Når busken opnår modenhed, bør den beskæres hvert tredje til fjerde år. Surbær er selvbestøvende.

Skadevoldere

Fugle vil gerne spise af bærrene og bygge rede i busken. Angribes sjældent af skadedyr.