Dyrkningsvejledning for valnød

Valnød kan blive op til 30 meter høj, have en kronebredde på op til 18 meter og blive flere hundrede år gammel. Træet producerer valnødder. De mest velegnede sorter under danske forhold er; Grøndal, Klosternød, Geisenheim 139, Broadview og Bucanner.

Plantning

Det mest normale er frøplantning. Der er dog ikke garanti for, at frøplantede træer har samme kvaliteter som modertræet. Podede træer med større sikkerhed for produktion kan købes, men er dyrere. Ren valnød plantes med en afstand på 20 x 20 m. Træet foretrækker næringsrig og dybmuldet jord med neutral pH, fuld sol og stabil vandforsyning. Er følsom overfor frost, og kraftig vind reducerer høstudbyttet.

Vedligehold og høst

Meget følsom over for konkurrence fra ukrudt i etableringsfasen. Kronen kan med fordel tyndes ud når løvet er fuldt udfoldet for at sikre størst mulig høst. Frøsåede træer giver høst efter 10-15 år, podede efter ca. fem år. Podede træer kan yde ca. fem kg nødder pr. træ årligt de første tre til fem år og ca. 25 kg nødder pr. træ de efterfølgende år. Selvbestøver ved vindkraft, forskellige sorter bør plantes nær hinanden for at sikre bestøvning.

Skadevoldere

Bladgalmider kan angribe blade uden betydning for træets trivsel. År med fugtigt og køligt vejr under løvspring kan valnøddebakteriose angribe nye blade, skud og frugter.