Kataloger

Find inspiration og nyttig viden i kataloger om skovlandbrug

 

Skovlandbrug 2022

I kataloget kan du bl.a. læse en artikel af August Hermann Søndergaard, der har skrevet speciale om kulstoflagring i æbletræers overjordiske vedmasse i samarbejde med projekt ROBUST samt af Lisa Mølgaard Lehmann, som i sin Ph.D.  måler på træernes effekt i landbruget. I kataloget er der også en præsentation af de landmænd, der medvirker i projekt ROBUST og i den forbindelse har etableret skovlandbrug på deres bedrifter. 

Hent og læs kataloget

 

Skovlandbrug i praksis

Landbruget er i forandring, og landmænd vil de kommende år blive stillet over for mange nye krav. Landbrugsarealet skal understøtte biodiversitet, stoppe negativ klimapåvirkning, tilpasses klimaforandringer og i højere grad producere mad til mennesker og understøtte en plantebaseret dagsorden. Det er mange opgaver på én gang, men integration af træer i landbrugsdriften kan være en oplagt løsning på dem alle. Læs i dette katalog om aktuelle tiltag inden for skovlandbrugsdrift, fremtiden for skovlandbrug, de unges perspektiv samt biologen Dave Goulsons perspektiv på integration af træer i landbrugsdriften. Læs også om nyetablerede skovlandbrug, GPS-tracking af kvæg i skov, skovlandbrugsprodukter, frugtkonsulentens gode råd og meget mere.

Læs kataloget her

 

Skovlandbrug - fra jord til bord

Kataloget anskueliggør afsætningsveje for skovlandbrugsprodukter og giver inspiration til, hvordan skovlandbrugere i praksis kan skabe kontakt til aftagere af skovlandbrugsprodukter, f.eks. professionelle offentlige og private køkkener. Kataloget giver også indblik i, hvordan værdierne i et bæredygtigt robust skovlandbrugssystem og i de råvarer, der produceres i skovlandbrugssystemet, kan videreformidles i afsætningsøjemed.

Hent og læs kataloget

 

Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Kataloget er udarbejdet som en del af forløberen for ROBUST, projekt InTRÆgrer - Integration af træer i økologisk landbrug. Kataloget er opdelt i otte cases, der repræsenterer forskellige produktionsformer inden for skovlandbrug i ind- og udland samt en gennemgang af de eksisterende regler for tilskud og støtte til træer og buske på markfladen. Vi håber, at kataloget kan inspirere til at løfte den fælles opgave, vi har over for klimaet og naturen, og til at fatte spaden og plante et træ.

Hent og læs kataloget

 

Skovlandbrug - en guide

Guiden er udarbejdet  i projektet InTRÆgrer 2.0 – Integration af træer i økologisk landbrug, hvis resultater lå til grund for at opstarte ROBUST. Guiden indeholder bl.a. beskrivelser af tre skovlandbrugssystemer, som er præsenteret med fakta, overvejelser i opstartsfasen, dyrkningsvejledninger, beskrivelser af nudrift (baseline) og forventede effekter på produktionsøkonomi, kulstoflagring og naturværdi. Guiden indeholder desuden en gennemgang af aktuelle muligheder for tilskud, overvejelser, du bør gøre dig, inden du springer ud som skovlandbruger, samt information omkring et etableret dansk skovlandbrugsnetværk. Sidst men ikke mindst kan du læse en artikel om skovlandbrug i Uganda og få indblik hvordan, sparring mellem syd og nord kan være en god ide for begge parter.

Hent og læs kataloget