Præsentationer, manualer, artikler og opslag

Se præsentationer, manualer, artikler og opslag, som er udarbejdet som en del af projektet ROBUST.

Arrangementer

Netværksarrangement i forbindelse med Økologisk Høstmarked hos hos Øko Ged og Grønt 4. september 2022: Præsentation af ROBUST, demonstration af plantning af træer og deling af viden om skovlandbrug i forbindelse med høstmarked i samarbejde med Skovdyrkerne og Danmarks Naturfredningsforening.

Åbent Hus: Skovlandbrug: regler, økonomi, praktik og afsætning. 13. oktober 2022. Nyborg Huse 4, 7840 Vildbjerg. Præsentation af praktiske erfaringer i forbindelse med etableringen af skovlandbruget på Nyborggaard; gældende regler for etablering af skovlandbrug; økonomi og tilskud; samt perspektiverne i afsætning af skovlandbrugsprodukter.

Inspirationsrejse: skovlandbrug, nøddeproduktion og græskød i England 2. - 5. oktober 2022. Skovlandbrugsfaglig tur til England med præsentation af erfaringer fra nogle af de mest vidende og garvede skovlandbrugere i vores geografiske nærområde. Virksomhedsbesøg hos Wakelyns, Whitehall og Harvest Barn, Martin Crawford, Helen Browning Organics, og Knepp Estate.

Netværksmøde: Skovlandbrug i praksis. 28. oktober 2022. Græsmarksvej 26, 4591 Føllenslev. Præsentation af ROBUST samt regler, økonomi og praktik i forbindelse med etablering af skovlandbrug og erfaringer fra praksis i Danmark og udlandet.

Åbent skovlandbrug afholdt 24 maj 2023.

Netværksmøde: skovlandbrug og nøddeproduktion afholdt 26 maj 2023.

Præsentationer

Oplæg om Skovlandbrug. Oplæg til Økologikongressen 2021 om skovlandbrug november 2021.

Træer til fodring v. Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr, i forbindelse med workshop  december 2020.

Fodertræer v. Anders Elmholdt, Skovdyrkerne, i forbindelse med workshop afholdt december 2020.

Hvad har køerne brug for? v. Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark december 2020.

Projekt præsenteret på Faglig dag på Kalø Økologisk Landbrugsskole februar 2022: https://icoel.dk/media/lnrfbbfm/hoer.pdf

Projekt præsenteret ved arrangement om skovlandbrug arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening og Permakultur Danmark februar 2022: https://naturplanteskolen.dk/event/arrangement-om-skovlandbrug/ og https://www.youtube.com/watch?v=8mvQ0OU0IeM (14 min. og 30 sek.).

Projekt præsenteret for 50 internationale forskere ved rundvisning på Sommerbjerg april 2022. Pamflet om projektet på engelsk, udarbejdet til lejligheden, kan fremsendes ved forespørgsel.

Projekt præsenteret på EURAF2022, abstract, poster og videopræsentation maj 2022: https://www.youtube.com/watch?v=kuYXGWaN6Zs og https://uninuoro.it/wp-content/uploads/2022/05/EURAF2022-BOOK-OF-ABSTRACTS-Def-def.pdf (s. 119-120)

Projektet præsenteret ved GUDP informationsmøde online juni 2022: Slides: https://gudp.lbst.dk/fileadmin/user_upload/GUDP/Filer/Arrangementer/Robust.pdf og video: https://www.provector.dk/video/?g=7bf8fa1e299e467fbb05c1d7d65d0318&cid=107&pl=14268

Malkekvæg i skov. Foreløbige resultater fra ROBUST-projektet om malkekvæg i skov v. Kirstine F Jørgensen, Center for Frilandsdyr, i forbindelse med CPH Cattle seminar  november 2021.

Fodring med løv til kvæg og kvægets adfærd i skoven. Foreløbige resultater fra projekt ROBUST Skovlandbrug v. Kirstine F Jørgensen og Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr i forbindelse med Frilands Årsmøde, november 2022 om fodring med løv til kvæg og kvægets adfærd i skoven.

Løv – resultater fra ROBUST projektet v. Kirstine F Jørgensen, Center for Frilandsdyr, i forbindelse med webinar december 2022, foderværdien for kvæg på naturarealer.

Skovlandbrug –en mulighed for mere biodiversitet? v Jørgen Axelsen, Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience maj 2023

Kvægs adfærd og velfærd i skovlandbrug v Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr maj 2023.

Foderværdi af løv og kvægs præferencer for løv v Kirstine Flintholm Jørgensen, Center for Frilandsdyr maj 2023.

Nødde- og frugttræer i skovlandbrug: plantning, management, sundhed og sygdomme v Hanne Lindhard Pedersen

Skovlandbrug: Tilskudsmuligheder, herunder frugt-/bærtillæg. Regler for køb af planter. v Birgit Ingvorsen.

Arbejdsnotater/manualer

Besigtigelse af træer på to malkekvægsbedrifter (2021 og 2022 samt opdateres i 2023)

Brug af GPS på malkekvæg i skov (2021 og 2022)

Kvægs præference af løv (foreløbige resultater fra 2022, opdateres i 2023)

Foderværdi af løv (2023)

Varmestress hos kvæg med adgang til skov og læbælte (2021 og 2022)